آزمونهای تافل و آیلتس
  Toefl و LETS

اعلام تاریخهای جدید برای آزمون PBT

14-Aug-2010 23-05-1389 Seats Available
16-Oct-2010 24-07-1389 Seats Available
13-Nov-2010 22-08-1389 Seats Available
15-Jan-2011 25-10-1389 Seats Available
04-Mar-2011 13-12-1389 Seats Available
07-May-2011 17-02-1390 Seats Available

تلفن :66484852 الی 56
Click Here

  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

این خدمات در دو بخش :

 

رزرو جا برای شرکت در آزمون
(بدون خرید کارت اعتباری (Indirect Pay))

غیر حضوری
برای متقاضیانی که به هر دلیل امکان حضور در محل دفتر شرکت لوح رایانه را ندارند .

حضوری

 

 1. (متقاضی) وارد سایت www.ets.org  شده

 2. (متقاضی) مکان و تاریخهای آزاد برای امتحان را چک نموده

 3. (متقاضی) مشخصات فردی لازم برای ثبت نام و همچنین تاریخ و مکان مورد نظرش برای امتحان را در یک فایل word   تایپ نموده

 4. (متقاضی) هزینه ثبت نام را به یکی از شماره حسابهای شرکت لوح رایانه واریز نموده
  (جهت دریافت شماره حسابها اینجارا کلیک کنید )
  ( البته امکان ارسال وجه از طریق پیک نیز وجود داد- ارسال پیک به عهده متقاضی میباشد )
  (جهت دریافت قیمت با تلفنهای 66484852 الی 56 تماس گرفته و یا به info@epay.ir  ایمیل بزنید.)

 5. (متقاضی) مشخصات رسید بانکی و همچنین فایل word حاوی مشخصات فردی را به info@epay.ir  ایمیل گردیده

 6. (متقاضی) از طریق یکی از تلفنهای شرکت 66484852 الی 56   ، ارسال ایمیل را اطلاع داده

 7. (شرکت لوح رایانه) مراحل ثبت نام براساس اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی توسط شرکت لوح رایانه صورت گرفته

 8. (شرکت لوح رایانه) هزینه ثبت نام به وسیله کارتهای اعتباری شرکت لوح رایانه پرداخت گردیده

 9. (شرکت لوح رایانه) تصویر رسید سایت ets.org که حاوی تایید دریافت وجه ثبت نام و همچنین شماره Reference میباشد به آدرس متقاضی، ایمیل میگردد.

 

 
 1. متقاضی وارد سایت www.ets.org  شده

 2. مکان و تاریخهای آزاد برای امتحان را چک نموده

 3. به آدرس دفتر شرکت لوح رایانه مراجعه نموده

 4. وجه ریالی ثبت نام را پرداخت نموده
  (جهت دریافت قیمت با تلفنهای 66484852 الی 56 تماس گرفته و یا به info@epay.ir  ایمیل بزنید.)

 5. با استفاده از کامپیوترهای شرکت لوح رایانه اطلاعات مریوط به متقاضی توسط خود متقاضی در سایت ثبت گردیده

 6. در هنگامی که به بخش وارد کردن اطلاعات کردیت کارت رسیده میشود ، مشخصات یکی از کارتهای اعتباری شرکت لوح رایانه وارد میگردد

 7. در انتها پرینت رسید سایت ets.org که حاوی تاییدیه دریافت وجه ثبت نام و همچنین شماره Reference میباشد به متقاضی ارائه میگردد.

 


دریافت نمرات آزمون - تلفنی
دریافت نمرات آزمون از طریق سیستم  تلفنی سایت ets.org  میباشد که هزینه آن نیز باید توسط کارت اعتباری پرداخت گردد

غیر حضوری
برای متقاضیانی که به هر دلیل امکان حضور در محل دفتر شرکت لوح رایانه را ندارند .

حضوری

 

 1. (متقاضی)  مشخصات داوطلبی و سایر موارد لازم را به  را در یک فایل word   تایپ نموده

 2. (متقاضی)   معادل ریالی هزینه دریافت نمرات را به یکی از شماره حسابهای شرکت لوح رایانه واریز نموده
  (جهت دریافت شماره حسابها اینجارا کلیک کنید )
  ( البته امکان ارسال وجه از طریق پیک نیز وجود داد- ارسال پیک به عهده متقاضی میباشد )
  (جهت دریافت قیمت با تلفنهای 66484852 الی 56 تماس گرفته و یا به info@epay.ir  ایمیل بزنید.)

 3. (متقاضی)  شماره تلفن ارائه گردیده توسط سایت ets.org  را نیز فایل word فوق الذکر تایپ نموده

 4. (متقاضی) مشخصات رسید بانکی و همچنین فایل word حاوی مشخصات فردی را به info@epay.ir  ایمیل گردیده

 5. (متقاضی) از طریق یکی از تلفنهای شرکت 66484852 الی 56، ارسال ایمیل را اطلاع داده

 6. (شرکت لوح رایانه) اطلاعات داوطلب توسط شرکت لوح رایانه از طریق شماره گیرهای تلفن وارد سیستم گردیده

 7. (شرکت لوح رایانه) سپس در این مرحله سیستم ، درخواست وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری را از طریق شماره گیرهای تلفن مینماید.

 8. (شرکت لوح رایانه) در این زمان مشخصات کارت اعتباری شرکت لوح رایانه وارد گشته

 9. (شرکت لوح رایانه) سپس تاییدیه مشخصات کارت از طریق سیستم ارائه میگردد

 10. (شرکت لوح رایانه) در این زمان نمرات و سایر جزئیات از طریق سیستم پخش میگردد، اطلاعات فوق الذکر ثبت گردیده و برای متقاضی ارسال میشود.

 

 
 1. متقاضی به آدرس دفتر شرکت لوح رایانه مراجعه نموده

 2. وجه ریالی دریافت نمرات  را پرداخت نموده

 3.  شماره تلفن ارائه گردیده توسط سایت ets.org  را شماره گیری نموده

 4. متقاضی اطلاعات داوطلبی را از طریق شماره گیرهای تلفن وارد سیستم نموده

 5. سپس در این مرحله سیستم ، درخواست وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری را از طریق شماره گیرهای تلفن مینماید.

 6. در این زمان مشخصات کارت اعتباری شرکت لوح رایانه وارد گشته

 7. سپس تاییدیه مشخصات کارت از طریق سیستم ارائه میگردد

 8. در این زمان نمرات و سایر جزئیات از طریق سیستم پخش میگردد

 

 

ارسال نمرات
 برای دانشگاهها و موسسات دانشگاهی صورت
تلفنی

غیر حضوری

حضوری

 1. (متقاضی) وارد سایت www.ets.org  شده

 2. (متقاضی) فرم مربوطه را دانلود کرده و پرینت میگیرد

 3. (متقاضی) اطلاعات خواسته شده را دقیقا پر نموده

 4. (متقاضی) از فرم پر شده یک اسکن خوانا تهیه نموده

 5. (متقاضی) معادل ریالی هزینه ارسال نمرات را به یکی از شماره حسابهای شرکت لوح رایانه واریز نموده
  (جهت دریافت شماره حسابها اینجارا کلیک کنید )
  ( البته امکان ارسال وجه از طریق پیک نیز وجود داد- ارسال پیک به عهده متقاضی میباشد )
  (جهت دریافت قیمت با تلفنهای 66484852 الی 56 تماس گرفته و یا به info@epay.ir  ایمیل بزنید.)

 6. (متقاضی) مشخصات رسید بانکی و همچنین "اسکن فرم پر شده" را  به info@epay.ir  ایمیل کرده

 7. (متقاضی) از طریق یکی از تلفنهای شرکت 66484852 الی 56، ارسال ایمیل را اطلاع داده

 8. (شرکت لوح رایانه) شماره تلفن  سایت ets.org  را شماره گیری نموده

 9. (شرکت لوح رایانه) اطلاعات داوطلبی را (که از طریق ایمیل متقاضی دریافت نموده) را  از طریق شماره گیرهای تلفن وارد سیستم نموده

 10. (شرکت لوح رایانه) مشخصات کارت اعتباری را از طریق شماره گیرهای تلفن وارد مینماید.

 11. (شرکت لوح رایانه)  تاییدیه مشخصات کارت از طریق سیستم ارائه میگردد و سیستم آماده دریافت کدهای دانشگاههای مقصد میگردد

 12. (شرکت لوح رایانه) در این زمان جزئیات  کدها را از طریق شماره گیرهای تلفن وارد سیستم گردیده.

 13. (شرکت لوح رایانه) در این زمان  جزئیات از طریق سیستم پخش میگردد، اطلاعات فوق الذکر ثبت گردیده و برای متقاضی ارسال میشود.

 

 1. متقاضی وارد سایت www.ets.org  شده

 2. فرم مربوطه را دانلود کرده و پرینت میگیرد

 3. اطلاعات خواسته شده را دقیقا پر نموده

 4. متقاضی به آدرس دفتر شرکت لوح رایانه مراجعه نموده

 5. وجه ریالی ارسال نمرات  را پرداخت نموده

 6.  شماره تلفن ارائه گردیده توسط سایت ets.org  را شماره گیری نموده

 7. متقاضی اطلاعات داوطلبی را از طریق شماره گیرهای تلفن وارد سیستم نموده

 8. در این مرحله سیستم درخواست وارد نمودن مشخصات کارت اعتباری را از طریق شماره گیرهای تلفن مینماید.

 9. در این زمان مشخصات کارت اعتباری شرکت لوح رایانه وارد گشته

 10. سپس تاییدیه مشخصات کارت از طریق سیستم ارائه میگردد و سیستم آماده دریافت کدهای دانشگاههای مقصد میگردد

 11. در این زمان متقاضی جزئیات و کدهای دانشگاه هائی را که میخواهد نمراتش برای آنها ارسال گردد را، از روی فرم تکمیل شده در مرحله 3 از طریق شماره گیرهای تلفن وارد سیستم مینماید.

 12. تائیدیه دریافت اطلاعات، پخش میگردد

 

 

ارسال نمرات
برای دانشگاهها و موسسات دانشگاهی صورت
فکسی

غیر حضوری

حضوری

 1. (متقاضی)  وارد سایت www.ets.org  شده

 2. (متقاضی) فرم مربوطه را دانلود کرده و پرینت میگیرد

 3. (متقاضی) اطلاعات خواسته شده را دقیقا پر نموده

 4. (متقاضی) معادل ریالی هزینه ارسال نمرات را به یکی از شماره حسابهای شرکت لوح رایانه واریز نموده
  (جهت دریافت شماره حسابها اینجارا کلیک کنید )
  ( البته امکان ارسال وجه از طریق پیک نیز وجود داد- ارسال پیک به عهده متقاضی میباشد )
  (جهت دریافت قیمت با تلفنهای 66484852 الی 56 تماس گرفته و یا به info@epay.ir  ایمیل بزنید.)

 5. (متقاضی) مشخصات رسید بانکی و همچنین اسکن فرم پر شده  را به info@epay.ir  ایمیل گردیده

 6. (شرکت لوح رایانه) مشخصات کارت اعتباری توسط شرکت لوح رایانه در فرم متقاضی درج میگردد

 7. (شرکت لوح رایانه) فرم کامل شده به شماره فکس ارائه گردیده ارسال میگردد

 8. رسید ارسال موفق فکس پرینت گرفته شده و تصویر آن آدرس ایمیل متقاضی ارسال میگردد.

 

 1. متقاضی وارد سایت www.ets.org  شده

 2. فرم مربوطه را دانلود کرده و پرینت میگیرد

 3. اطلاعات خواسته شده را دقیقا پر نموده

 4. متقاضی به آدرس دفتر شرکت لوح رایانه مراجعه نموده

 5. وجه ریالی ارسال نمرات  را پرداخت نموده

 6. فرم پر شده را شرکت لوح رایانه ارائه  نموده

 7. مشخصات کارت اعتباری توسط شرکت لوح رایانه در فرم متقاضی درج میگردد

 8. فرم کامل شده به شماره فکس ارائه گردیده ارسال میگردد

 9. رسید ارسال موفق فکس پرینت گرفته شده به متقاضی ارائه میگردد.

 

 

 

این سایت متعلق به شرکت خصوصی " لوح رایانه"  بوده و هیچگونه وابستگی و یا نمایندگی از هیچ موسسه  و یا سازمان دولتی و یا غیر دولتی ندارد.

شرکت لوح رایانه
تهران - ميدان انقلاب - خ منيری جاويد (اردیبهشت) - پ 61 جدید ( 223 قدیم ) - ساختمان دانشجو - ط دوم
تلفن/ فکس : 66484852,53,54,55,56
info@epay.ir , info@loh.ir
صفحه مناسب برای پرینت کروکی ( اینجا را کلیک کنید )
دسترسی از طریق شبکه مترو (اینجا را کلیک کنید)


 


 


تهران - ميدان انقلاب - خ منيری جاويد (اردیبهشت) - پ 61 ( 223 قدیم ) - ط دوم
تلفن/ فکس : 66484852,53,54,55,56
info@epay.ir   ,  info@loh.ir
(کروکی شرکت )